ePUAPSEKAPSilesia

System Zarządzania Jakością

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wprowadzony w Urzędzie Miasta Mysłowice System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 zatwierdzony został przez auditorów zewnętrznych w trakcie przeprowadzonych audytów certyfikacyjnych (17-18 czerwca 2010 r. oraz 11 lipca 2013 r.) i audytów nadzoru (14.06.2011, 26.06.2012, 30.06.2014, 2.07.2015).

Podstawowym dowodem na skuteczność i prawidłowość opracowanego, wdrożonego i doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością, jest zwiększenie zadowolenia klientów obserowowane poprzez przeprowadzane cyklicznie od 2009 r. badania satysfakcji klientów ze świadczonych usług (zobacz).

Kolejnym etapem wykorzystywania przez Urząd Miasta Mysłowice standardów ISO będzie wdrożonie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2014-12P. Odbędzie się ono w trakcie realizacji projektu „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną”, którego ważnym elementem będzie wprowadzeniem najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.

Planowanym potwierdzeniem stosowania przez Urząd Miasta Mysłowice najwyższych standardów w zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwem informacji będzie podjęcie starań o Certyfikację dla Zintegorwanego Systemu Zarządzania (czyli norm 9001 oraz 27001).

Dodatkowych informacji związanych z Systemem Zarządzania Jakością udziela Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością:

Marcin Patałąg
tel.: (+48) 32 317 13 48
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa