ePUAPSEKAPSilesia

Informacje podstawowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl
 

Urząd Miasta przyjmuje klientów w poniedziałek w godzinach 7.30-16.30, wtorek/środa/czwartek w godzinach 7.30-15.00, piątek w godzinach 7.30-13.30. Wejście do Urzędu od strony ul. Powstańców poprzez Biuro Obsługi Mieszkańca. Każdy klient powinien posiadać środki ochrony osobistej tzn. mieć zasłonięta usta i nos oraz rękawiczki (ewentualnie zdezynfekować ręce po wejściu do Urzędu).

Jednocześnie informujemy, że klient chcący pozostawić dokumenty (bez rozmowy z pracownikiem Urzędu) pozostawia je w specjalnie przygotowanym do tego celu pojemniku tuż przy wejściu do Biura Obsługi Mieszkańca (wewnątrz BOM-u).

Powyższe obowiązuje aż do odwołania.

Osoba do kontaktu z mediami: Anna Górny, tel.: 600 281 847, mail: rzecznik@myslowice.pl

Gmina Miasto Mysłowice:
NIP 222-00-12-288
REGON 276255393

Urząd Miasta Mysłowice:
NIP 222-08-96-057

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - adresy: /2470011/skrytka, /2470011/SkrytkaESP


Wyświetl większą mapę


Urząd Miasta Mysłowice jest czynny:

  • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
  • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
  • w piątek od 7.30 do 14.00
 
Kasa czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta.
W kasie Urzędu można dokonywać płatności kartą płatniczą.

 

Informacja o numerach rachunków

  • Konto dotyczące dochodów:
02 1050 1214 1000 0023 5651 8072
ING BANK ŚLĄSKI
  • Konto dotyczące podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty skarbowej):
57 1050 1214 1000 0023 5654 7055
ING BANK ŚLĄSKI
  • Konto dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste (teren Skarbu Państwa):

             22 1050 1214 1000 0023 5654 7006
             ING BANK ŚLĄSKI

  • Konto dotyczące egzekucji:
20 1050 1214 1000 0023 5698 9265
ING BANK ŚLĄSKI
  • Konto dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzymuje listownie informację o numerze indywidualnego rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:

  1. złożenia pierwszej deklaracji,
  2. zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zmiana liczby zamieszkujących osób lub wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie skutkuje nowym zawiadomieniem - numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

Do dnia otrzymania w/w nr konta opłatę można wpłacać na następujący nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035

ING BANK ŚLĄSKI

podając w tytule "OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa