ePUAPSEKAPSilesia

Zgłoś problem!

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zgłoś Problem

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu rozpatrzenia sprawy w nim przedstawionej.


Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

---------------

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - tel.: (32)31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
- dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy opisanej w niniejszym zgłoszeniu,
- jeżeli rozpatrzenie sprawy opisanej w niniejszym zgłoszeniu będzie tego wymagało dane osobowe wraz z opisem sprawy przekazane być mogą odbiorcy zewnętrznemu (np. jednostce organizacyjnej Miasta Mysłowice),
- okres przechowywania danych zależny jest od przedstawionej sprawy i przyporządkowanej dla niej, zgodnie w Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategorii archiwalnej wynikającej z Instrukcji Kancelaryjnej,
- osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
strona 2
- osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałem/łam się z informacjami zamieszczonymi powyżej : *
Imię nazwisko:

Email: *

Treść wiadomości : *

Zabezpieczenie antyspamowe (proszę wpisać wynik): *  
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa