ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
8 grudnia 2022
Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem nr 656/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z 16 listopada 2022 r.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa