ePUAPSEKAPSilesia

Konkursy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
30 grudnia 2020 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będącymi mieszkańcami Mysłowic”
30 grudnia 2020 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
15 grudnia 2020 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice w roku 2021”
3 grudnia 2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3 grudnia 2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa