ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
rodzaj:
status:
miesiąc:
ZP.271.1.13.2023.AJ Tytuł postępowania: Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach – PT + wykonawstwo.
Data ogłoszenia: 2023-06-05
Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00
Tryb: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj: Roboty budowlane
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa