ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
rodzaj:
status:
miesiąc:
ZP.271.1.27.2021.AO „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 934 w Mysłowicach”
Data ogłoszenia: 2021-10-07
Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00
Tryb: art. 275 pkt 2 ustawy PZP
Rodzaj: Roboty budowlane
ZP.271.1.26.2021.AO - Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego z podziałem na dwie części.
Data ogłoszenia: 2021-10-05
Termin składania ofert: 2021-10-20 10:30
Tryb: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj: Usługi
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa