ePUAPSEKAPSilesia

Młodzieżowa Rada Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice liczy do 23 członków, a jej kadencja trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów.

Nabór kandydatów do Rady rozpoczyna się od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta naboru kandydatów poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Mysłowice (www.myslowice.pl).

Kandydatem do Rady może być każdy uczeń szkoły podstawowej (poziom dotychczasowego gimnazjum) lub szkoły ponadpodstawowej, który wypełnił i złożył w Urzędzie Miasta Mysłowice odpowiedni formularz zgłoszeniowy w terminie naboru kandydatów. Ostateczny skład Rady tworzą ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa