ePUAPSEKAPSilesia

Mysłowicka Rada Seniorów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Mysłowicka Rada Seniorów liczy 23 członków, a jej kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

Nabór  kandydatów  do  Rady  rozpoczyna  się  od  dnia  ogłoszenia  Prezydenta  Miasta  o  naborze  kandydatów  poprzez  podanie  go  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w  Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w prasie lokalnej oraz na  stronie  internetowej  Miasta Mysłowice www.myslowice.pl.  

Kandydatem do rady może być każdy pełnoletni mysłowiczanin, który wypełnił i złożył w Urzędzie Miasta Mysłowice odpowiedni formularz zgłoszeniowy w terminie naboru kandydatów. Ostateczny skład Rady tworzą ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa