ePUAPSEKAPSilesia

Baza Danych o Odpadach

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Bazę Danych o Odpadach uzupełnia Urząd Marszałkowski, ale na podstawie wniosków wypełnionych przez przedsiębiorców, którzy mają 6 miesięcy (tj. do 24 lipca br.)  na przesłanie ich do Urzędu.
 
Dotyczy to przedsiebiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe.
 
Wzór  wniosku o wpis określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej BDO w formie edytowalnego dokumentu (doc.) Wniosek należy przesłać, wypełniony i podpisany
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa