ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
5 października 2023
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.5.2023 z dnia 29 września 2023 r., w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej i ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 1292/147.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa