ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.26.2021.AO - Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego z podziałem na dwie części.
Treść:

Zamawiający informuje, iz dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem; https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,59959,16046607a0968b274c06a98fc1ed4215.html

Numer sprawy:ZP.271.1.26.2021.AO
Tryb:art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2021-10-05
Termin składania ofert:2021-10-20 godz. 10:30
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa