ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.27.2021.AO „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 934 w Mysłowicach”
Treść:

Zamawiający informuję, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,60365,01b6a41c669d979ed6e8f6b95f1c297c.html

Numer sprawy:ZP.271.1.27.2021.AO
Tryb:art. 275 pkt 2 ustawy PZP
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2021-10-07
Termin składania ofert:2021-10-22 godz. 10:00
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa