ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.17.2022.AO „Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach – etap I”
Treść:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,90090,2c7d9f739097070092b133dd4c0adbf9.html

Numer sprawy:ZP.271.1.17.2022.AO
Tryb:art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2022-06-21
Termin składania ofert:2022-08-04 godz. 10:00
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa