ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.18.2022.AJ - Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (z podziałem na 9 części).
Treść:

Zamawiający informuje, iz dokumnetacja postępowania znajduje się pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,91411,f91818df9467d3f6a365aa346579482a.html

Numer sprawy:ZP.271.1.18.2022.AJ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2022-07-01
Termin składania ofert:2022-08-03 godz. 10:00
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa