ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.33.2022.AJ „Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych z podziałem na dwie części: Część zamówienia nr 1: „Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice do Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu”. Część zamówienia nr 2: „Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice (dzielnica Larysz) do Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach”.
Treść:

Zamawiający informuje, iz dokumnetacja postępowania znajduje sie pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,108931,803fd3f74df4b9ce409fc3be2efd4785.html

Numer sprawy:ZP.271.1.33.2022.AJ
Tryb:art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2022-11-23
Termin składania ofert:2022-12-01 godz. 10:00
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa