ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.22.2023.LŁ - Budowa ścieżki aktywności ruchowej w dzielnicy Morgi; MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II – Dzielnica Morgi, Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu – Dzielnica Morgi MBO 2023.
Treść:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,138894,c8791048d652d893d8e3b5d551e7f022.html

Numer sprawy:ZP.271.1.22.2023.LŁ
Tryb:art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2023-08-31
Termin składania ofert:2023-09-21 godz. 09:00
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa