ePUAPSEKAPSilesia

Rehabilitacja

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
ul. Laryska 7, 41-404 Mysłowice
tel.: (+48) 32 316 01 60
www: http://pzozoro.pl/
dyrektor: Witold Obrzut
Pliki do pobrania:

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehablilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu podopiecznych.


Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miasta Mysłowice Uchwała Nr XVI/181/2003
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice.
Organami Zakładu są:

  1. Dyrektor;
  2. Rada Społeczna.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa