ePUAPSEKAPSilesia

Instytucje pomocy społecznej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wielka Skotnica 39, 41-400 Mysłowice
tel.: 509-722-042
e-mail: ledziny@caritas.pl
dyrektor: Anna Rupa

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wielka Skotnica 39 funkcjonuje w Mysłowicach od 1 lipca 2013 r. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym powiatowi i finansowane jest z budżetu Wojewody Śląskiego w formie dotacji.

Od 1 września 2016 r. Dom przeznaczony jest na 40 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób upośledzonych umysłowo (typ B) i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Na zlecenie Miasta Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach prowadzi od dnia 1 stycznia 2016 r. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach.

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Dom działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w tym co najmniej 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa