ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zostań młodzieżowym Radnym!
18 lutego 2020

Już wkrótce rozpocznie swoją działalność Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice! Zanim to jednak nastąpi, na dzień 23 marca br. zaplanowaliśmy wybory, w których wyłonimy 23 Radnych, przedstawicieli młodzieży, którzy na dwa lata staną się głosem młodego pokolenia w Mysłowicach.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice jest reprezentowanie interesów mysłowickiej młodzieży, upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych w mieście oraz podejmowanie działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży.

Do prac w Radzie zapraszamy zatem wszystkich kreatywnych młodych ludzi, którzy chcą aktywnie działać dla miasta Mysłowice, na rzecz jego społeczności, nie boją się wyzwań i są otwarci na pomoc drugiej osobie.

W związku z tym, że Młodzieżowa Rada Miasta jest organem samorządowym młodzieży miasta Mysłowice, już wkrótce, bo w dniach od 20 lutego do 6 marca ruszy nabór kandydatów do tego szacownego grona. Kandydatem na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice może zostać uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszkający w naszym mieście, niezależnie od miejsca kształcenia. Wystarczy pobrać ze formularz zgłoszeniowy, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mysłowice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, w kopercie z dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice”, w terminie do dnia 6 marca włącznie.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice zaplanowane zostały na dzień 23 marca br. Aby zapewnić mysłowickiej młodzieży jak najpełniejszy udział w wyłanianiu swoich przedstawicieli, uruchomione zostaną dwa punkty do głosowania. Pierwszy z nich zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Miasta Mysłowice, w Sali Konferencyjnej im. Jacoba Lustiga. W tym miejscu będzie można oddać głos w godzinach od 9:00 do 16:00. Drugi punkt do głosowania zlokalizowany będzie w Mysłowickim Ośrodku Kultury, przy ulicy Laryskiej 5. Tutaj głosowanie potrwa od godziny 12:00 do 19:00. W głosowaniu, podobnie jak w przypadku kandydatur, mogą brać udział uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający w Mysłowicach, bez względu na miejsce pobierania nauki. Aby zagłosować, należy pojawić się w punkcie do głosowania z ważną legitymacją szkolną. Osoby niepełnoletnie muszą pobrać specjalne oświadczenie i poprosić o zgodę na głosowanie rodzica lub opiekuna prawnego. Pozostałe osoby mogą wypełnić oświadczenie w punkcie do głosowania.

  • Chcesz uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji z punktu widzenia młodzieży?
  • Chcesz reprezentować swoje środowisko wobec władz miasta i mysłowickiej młodzieży?
  • Chcesz inspirować i koordynować inicjatywy młodych ludzi?
  • Chcesz inicjować i wspierać wydarzenia kulturalne, sportowe oraz samorządowe w mieście?
  • Jesteś osobą kreatywną, pomysłową i otwartą na nowe wyzwania?

Zgłoś swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice!

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa