ePUAPSEKAPSilesia

Archiwum spotkań

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Powstała pierwsza w historii miasta Mysłowicka Rada Biznesu
30 października 2019

W Urzędzie Miasta 29 października 2019 r., z inicjatywy Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza, oficjalnie została powołana pierwsza w historii miasta Mysłowicka Rada Biznesu, której głównym założeniem jest szeroko pojęta współpraca między przedsiębiorcami a władzami miasta. W skład Rady Biznesu zostało powołanych 31 przedstawicieli. Radę Biznesu tworzą przedsiębiorcy z Mysłowic oraz Ci, którzy są z naszym miastem związani.

Skład Rady Biznesu jest zróżnicowany – na zaproszenie Prezydenta odpowiedzieli bowiem zarówno właściciele dużych firm o międzynarodowym zasięgu, jak również mniejszych, innowacyjnych firm. W Radzie Biznesu są też przedstawiciele Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy oraz mysłowickich instytucji miejskich.

Nowa Rada Biznesu ma mieć charakter opiniotwórczy i doradczy w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta Mysłowice, ma być żywym głosem przedsiębiorców.

Tym przedsięwzięciem Prezydent wyraził szczerą chęć do tego, aby spotkania Rady były źródłem i przyczynkiem do kreowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju miasta oraz budowania jego pozycji na rynku gospodarczym województwa śląskiego i Polski. A także przyczyniły się stworzeniu przyjaznego środowiska do prowadzenia biznesu.

Prezydent wyraził również życzenie, aby ta współpraca nie miała na celu jedynie cyklicznych spotkań, ale stała się autentycznym miejscem do dyskusji i realnej pomocy. Taka postawa spotkała się z aprobatą uczestniczących w spotkaniu gości co rokuje na owocną współpracę.

Podczas inauguracyjnego spotkania Prezydent Miasta Mysłowice wręczył nowo powołanym członkom Mysłowickiej Rady Biznesu Akty Powołania.

Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie, podczas którego zostanie wybrane Prezydium Rady Biznesu składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 4 członków Prezydium.

Skład Mysłowickiej Rady Biznesu: Adamowicz Marta, Bartnicka Bożena, Bartniczek Grzegorz, Bautista Mauricio, Borowiec Lucyna, Chowaniec Aleksander, Długaj Edward, Golonka Ewa, Gornig Kajetan, Grodzka – Haba Sylwia, Gruszka Zbigniew, Jaskółka Adam, Klichta Krzysztof, Klimek Wojciech, Kuc Jerzy, Loska Grzegorz, Markowicz Bartłomiej, Olej Sławomir, Olesh Norbert, Olesiak Marek, Podsiadło Marcin, Sagan Jakub, Seredyński Krzysztof, Sikora Maciej, Słowikowski Krzysztof, Szwajcok Andrzej, Trzepietowska Marzanna, Wrona Marcin, Wróbel Marek, Zając Ewa, Zarzycki Jakub.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa