ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Młodzieżowi Radni Wybrani - trwa nabór uzupełniający
14 grudnia 2020

Zgodnie z §9 i §10 Załącznika nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice przyjętego Uchwałą Nr XII/189/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice,w wyniku przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2020 r. Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice Radnymi wybrani zostali:

Lp.

Kandydat

Szkoła

1

Adrian Głowacz

I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

2

Hiacynta Tabaszewska

Zespól Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach

3

Radosław Witkowicz

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

4

Wirginia Koza

X LO im I. Paderewskiego w Katowicach

5

Liwia Golisz

CKZiU, Mysłowice

6

Zofia Grodzka

I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

7

Lilla Breś

I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

8

Zofia Musioł

I Lo im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

9

Filip Grzechowski

Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach

10

Apolonia Skalińska

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej Curie w Katowicach

11

Kacper Górny

CKZiU, Technikum nr 1, Mysłowice

12

Oliwia Romanowska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

13

Kamil Sroka

CKZiU, Mysłowice

14

Lidia Jeż

CKZiU, Mysłowice

15

Karolina Malik

Zespól Szkół im. Janusza Korczaka, Mysłowice

16

Zuzanna Grabowska

I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

17

Julia Ossowska

I Lo im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

18

Michał Górnicki

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

19

Aleksandra Węgrzyn

Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Mysłowicach

20

Paweł Kolonko

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.

21

Bartosz Kowal

Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie

Zgodnie z §10 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice przyjętego Uchwałą Nr XII/189/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice w sytuacji, w której mniejsza niż 23 liczba kandydatów otrzymała w głosowaniu co najmniej jeden ważny głos, przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory zostaną poprzedzone naborem uzupełniającym.

Pliki do pobrania:
Zobacz także:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa