ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

Dziś została uruchomiona nowa strona miejska pod adresem...

więcej

Na listopadowej sesji Rady Miasta Mysłowice podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takiej jak działalność gastronomiczna, kluby fitness czy inne obiekty służące poprawie kondycji fizycznej. Zwolnieniem zostali objęci również przedsiębiorcy, którzy w okresie epidemii zawiesili działalność gospodarczą.

więcej

Teren przy ul. Leśnej w dzielnicy Brzezinka, na którym trwa wycinka drzew stanowi działki o klasoużytku LASY (Ls), które są w posiadaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Katowice. Zgodnie z przepisami ustawy o chronię przyrody usunięcie drzew z terenów leśnych nie wymaga zezwolenia organu administracji publicznej.

więcej

Szpital nr 2 w Mysłowicach został zakwalifikowany jako szpital „węzłowy” w kluczowych szczepieniach przeciw wirusowi COVID 19. W pierwszej fazie szpital podejmie szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego. Następnie rozpocznie szczepienia pracowników innych podmiotów leczniczych, aptek, poradni oraz pracowników z grup preferencyjnych tzn. urzędników z pomocy społecznej, Urzędu Pracy, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji i innych służb mundurowych oraz innych osób wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

więcej

Zgodnie z §9 i §10 Załącznika nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice przyjętego Uchwałą Nr XII/189/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice,w wyniku przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2020 r. Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice Radnymi wybrani zostali:

więcej
Sesja Rady Miasta
21 grudnia 2020

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice w trybie zdalnym.

więcej

Konieczne jest usprawnienie działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce – z takim apelem wystąpiło Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Rządu RP. W przyjętym w tej sprawie stanowisku samorządowcy podkreślają m.in. potrzebę tworzenia kompleksowej i wielopoziomowej strategii walki ze smogiem. Proponują też konkretne rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia.

więcej

Prezydent Miasta Mysłowice uprzejmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Urząd Miasta Mysłowice czynny będzie w godzinach 7:30 – 12:00, natomiast w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) w godzinach 7:30 – 14:00.

więcej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

więcej

Miasto Mysłowice otrzymało blisko 37 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród inwestycji, które znalazły się na liście i są planowane do realizacji są m.in.: przebudowy dróg – Laryskiej i 3 Maja, termomodernizacje przedszkoli 7, 12, 13,20, budynku Siły Mysłowice, Mysłowickiego Ośrodka Kultury, budowa miejskiego schroniska czy budowa domów modułowych. Warto wspomnieć, że Mysłowice są największym beneficjentem rządowego wsparcia.

więcej
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa