ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
17 grudnia 2020

Na listopadowej sesji Rady Miasta Mysłowice podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takiej jak działalność gastronomiczna, kluby fitness czy inne obiekty służące poprawie kondycji fizycznej. Zwolnieniem zostali objęci również przedsiębiorcy, którzy w okresie epidemii zawiesili działalność gospodarczą.

Pomoc dotyczy okresu w od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i przysługuje firmom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do zwolnienia zobowiązani są do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice:

1. formularzy deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub w przypadku osób fizycznych formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub zmiany takich informacji,

2. oświadczenia o spełnieniu warunków, które stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/453/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. (link),

3. informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 z późn. zm.)  (link) (457.26 KB).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa