ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Szpital nr 2 w Mysłowicach gotowy na szczepienia przeciw wirusowi COVID 19
22 grudnia 2020

Szpital nr 2 w Mysłowicach został zakwalifikowany jako szpital „węzłowy” w kluczowych szczepieniach przeciw wirusowi COVID 19. W pierwszej fazie szpital podejmie szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego. Następnie rozpocznie szczepienia pracowników innych podmiotów leczniczych, aptek, poradni oraz pracowników z grup preferencyjnych tzn. urzędników z pomocy społecznej, Urzędu Pracy, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji i innych służb mundurowych oraz innych osób wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Następnym etapem będzie szczepienie populacyjne mieszkańców naszego powiatu poczynając od wskazanych grup wzmożonego ryzyka, aż do wyczerpania zapotrzebowania zdrowotno-społecznego. Szpital również zamierza uruchomić docelowo szczepienia z użyciem zespołu wyjazdowego w warunkach domowych osób zakwalifikowanych do szczepień ze wskazaniem medycznym. W tej grupie głównie są osoby z grupy niepełnosprawności ruchowej.

Ponadto, placówka planuje uruchomić co najmniej 2 zespoły szczepienne, a przy właściwie przebiegającej dystrybucji szczepionek istnieje możliwość szczepienia niemalże całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Oczywiście wszystko będzie zależne od sposobu przekazywania szczepionek, warunków przechowywania oraz sposobu iniekcji jaką docelowo określi producent/dystrybutor preparatów.

Mysłowicki szpital jest gotowy organizacyjnie do podjęcia przedsięwzięcia, gdyż im szybciej osiągniemy odporność społeczną w tzw. czasowym okienku serologicznym, tym szybciej ograniczymy skutki zdrowotne pandemii oraz przywrócimy normalność życia zdrowotnego i społecznego.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa