ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Informacja dot. wycinki drzew przy ul. Leśnej w dzielnicy Brzezinka
23 grudnia 2020

Teren przy ul. Leśnej w dzielnicy Brzezinka, na którym trwa wycinka drzew stanowi działki o klasoużytku LASY (Ls), które są w posiadaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Katowice. Zgodnie z przepisami ustawy o chronię przyrody usunięcie drzew z terenów leśnych nie wymaga zezwolenia organu administracji publicznej.

Ponadto w kompetencjach Prezydenta Miasta nie mieszczą się sprawy dotyczące wycinki drzew z terenów leśnych, obowiązek ten spoczywa wyłącznie na jej posiadaczu, a Prezydent nie ma możliwości sprzeciwu co do dokonywanej wycinki.

Lasy państwowe mają obowiązek prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną mającą na celu zachowanie trwałości lasu i właściwej struktury wiekowej i gatunkowej. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenach leśnych objęte są planem urządzenia lasu, który sporządza się na 10 lat i zatwierdzany jest przez ministra właściwego ds. środowiska. Przestrzeganie realizacji planu jest obligatoryjne.

W lasach stosuje się różne rodzaje cięć, większość ma charakter pielęgnacyjny, obszary z których pozyskuje się drewno są odnawiane tj. wprowadzane jest następne pokolenie drzew. Wprowadzenie kolejnego pokolenia drzew może następować poprzez odnowienie naturalne – gdy drzewa naturalnie wyrastają z opadłych nasion lub sztucznie z wprowadzonych sadzonek dopasowanych gatunkowo do siedliska.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa