ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Energetycznych (PE)

Zakres działań:
  • przygotowywanie i opracowanie projektów, programów i planów rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta lub jego części w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają pełnego zaopatrzenia,
  • wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych urzędu miasta ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Efektywności Energetycznej,
  • organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu nośników energii na potrzeby jednostek organizacyjnych urzędu miasta,
  • opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych,
  • monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia Miasta Mysłowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • pomoc w przygotowywaniu lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych w częściach dotyczących spraw energetycznych,
  • opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiektów gminnych,
  • gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych i mieszkańców gminy, w tym:

- doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

- kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach organizacyjnych;

- propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO 2.

  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach finansowanych z funduszy europejskich i krajowych związanych z zakresem działań komórki.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa