ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic”
Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem nr 656/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z 16 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o zbyciu składników majątkowych (zużyty sprzęt i akcesoria komputerowe)
Ogłoszenie o uchwaleniu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice o liście kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ogłoszenie o zbyciu składników majątkowych (zużyty sprzęt i akcesoria komputerowe)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych
Ogłoszenie o konsultacjach - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 30/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Storczyków na działkach nr 362/128, 1027/127 i 455/142 obręb 0001 Brzezinka karta mapy 1”.

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.35.2022.AO "Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach"
ZP.271.1.33.2022.AJ „Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych z podziałem na dwie części: Część zamówienia nr 1: „Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice do Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu”. Część zamówienia nr 2: „Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice (dzielnica Larysz) do Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach”.
ZP.271.1.34.2022.AO Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 6 części. Część 1: Zestawy komputerowe w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Część 2: Komputery przenośne w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Część 3: Komputery przenośne Część 4: Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki (poleasingowe) Część 5: Sprzęt komputerowy w ramach programu „Czyste powietrze” Część 6: Sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji dodatków węglowych
ZP.271.1.32.2022.AO "Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka"
ZP.271.1.31.2022.AO "Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach"
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa