ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci gazowej śr/c w Mysłowicach przy ul. Harcerzy Śląskich na działce nr 1292/84 obręb 0010 Wesoła karta mapy 3”
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działce nr 3978/209 obręb 0002 Brzęczkowice karta mapy 1”.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.5.4.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 44/22 z dnia 28 czerwca 2022r. 
Wyniki badań wody w czerwcu 2022 r.
Ogłoszenie o zbyciu składników majątkowych (zużyty sprzęt i akcesoria komputerowe)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Zabudowa istniejącego rowu kosztowskiego za pomocą przepustu rurowego w Mysłowicach przy ul. PCK na działce nr 3120/26 obręb 0005 Krasowy karta mapy 1”.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN w Mysłowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej na działkach nr 1710/37, 3080/37 i 875/37”.
Oferta na realizację zadania publicznego ,,Obóz sportowo – wypoczynkowo - zdrowotny”.
Obwieszczenie o I licytacji

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.19.2022.AO Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 4 części. Część 1: Zestawy komputerowe Część 2: Komputery przenośne Część 3: Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki (poleasingowe) Część 4: Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki (nowe)
ZP.271.1.18.2022.AJ - Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (z podziałem na 9 części).
ZP.271.1.17.2022.AO „Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach – etap I”
ZP.271.1.16.2022.LŁ - Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk – Tuwima - Dzielnica Bończyk – Tuwima – MBO 2022
ZP.271.1.15.2022.LŁ - MBO 2021 – Skatepark Reaktywacja – Dzielnica Brzęczkowice i Słupna
ZP.271.1.14.2022.LŁ - Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy (w tym 109 869,00 zł z zadania MBO – budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy – Rada Dzielnicy Krasowy)
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa