ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Spraw Obywatelskich (SO)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: BOM
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Aneta Grabowska
tel.: (+48) 32 31 71 170
pokój: 1
Zakres działań:
 • Zadania wynikające z ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. zadania organizowane i realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 2. wykonywanie przedsięwzięć obronnych umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych,
 3. wykonywanie zadań dotyczących szczególnych uprawnień Żołnierzy i ich rodzin,
 4. zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych – (planowanie operacyjne).
 • Zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym: rejestracja pojazdów oraz nadzór nad działalnością diagnostów i stacji kontroli pojazdów.
 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011  Kodeks Wyborczy oraz ustaw o:
 1. Referendum ogólnokrajowym,
 2. Referendum lokalnym.
 • Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz opłaty za te zezwolenia.
 • Zadania wynikające z ustawy o transporcie drogowym.
 • Zadania wynikające z ustawy prawo przedsiębiorców dotyczące prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.
 • Koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.
 • Koordynacja prac związanych ze sprowadzeniem rodzin Polaków z zagranicy.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rzeczy znalezionych.
 • Zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wyborczych i referendalnych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa