ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Informatyki (IN)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 06 (niski parter)
tel.: (+48) 32 317 11 65, 32 317 11 66
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Rafał Gałuszka
tel.: (+48) 32 31 71 212
pokój: 04
Zakres działań:
 • Zarządzanie siecią Urzędu.
 • Administracja sieciowymi urządzeniami zarządzanymi.
 • Administracja serwerami poczty elektronicznej.
 • Administracja serwerami usług zaawansowanych i nad systemami bazodanowymi.
 • Archiwizacja baz danych systemów sieciowych i serwerów.
 • Obsługa urządzeń dostępowych do Internetu.
 • Nadzór nad łączami światłowodowymi pomiędzy budynkami.
 • Nadzór techniczny nad stroną internetową Urzędu.
 • Nadzór techniczny nad intranetem.
 • Nadzór techniczny nad SEKAP.
 • Obsługa techniczna punktów bezpłatnej pomocy prawnej.
 • Utrzymanie techniczne wszystkich platform miejskich.
 • Pomoc w prowadzeniu działań dotyczących realizacji rozliczeń z Urzędami Skarbowymi drogą elektroniczną.
 • Zapewnienie obsługi informatycznej wyborów powszechnych.
 • Opieka nad sprzętem informatycznym i oprogramowaniem Urzędu.
 • Instalacja oraz wydawanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Wykonywanie napraw w zakresie sprzętu informatycznego.
 • Kontakty z serwisem zewnętrznym, dostawcami, realizacja gwarancji.
 • Kontrola legalności oprogramowania i zasobów użytkowników.
 • Świadczenie pomocy dla pracowników w zakresie problemów informatycznych.
 • Nadzór i administracja baz danych systemów rejestracji.
 • Nadzór i administracja systemami.
 • Prowadzenie bieżących szkoleń z zakresu obsługi użytkowanych systemów i aplikacji.
 • Nadzór nad realizacjami umów dot. systemów i asyst technicznych.
 • Zapewnienie ciągłości świadczeń dla Urzędu usług mobilnego Internetu.
 • Współpraca z Inspektorem Danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych osobowych zawartych w systemach informatycznych.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych, w tym szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia.
 • Kontrola systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe oraz przygotowanie zaleceń dla użytkowników.
 • Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, kserograficznych oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń oraz ich bieżąca obsługa, naprawa i konserwacja.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wyborczych i referendalnych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa