ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół Radców Prawnych (RP)
Plac Wolności 4, 41-400 Mysłowice
pok.: 10
tel.: (+48) 32 317 13 17
Pracownicy: znajdź pracownika

Radca Prawny - Kierownik
Izabela Bryła-Rokicka
tel.: (+48) 32 317 12 20
Zakres działań:
  • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a w szczególności:
  1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Prezydenta oraz projektów uchwał kierowanych na sesje Rady,
  2. obsługa prawna Prezydenta, Rady Miasta oraz komórek organizacyjnych Urzędu,
  3. opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez miasto,
  4. opinii prawnych w sprawach dot. funkcjonowania Miasta oraz prowadzenie rejestru wydanych opinii,
  5. wydawanie udostępnianie aktów prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Miasta Mysłowice,
  6. prowadzenie przed sądami spraw o stwierdzenie nabycia spadku przez Miasto Mysłowice,
  7. bieżące informowanie Prezydenta Miasta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
  8. Koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących nabywania spadków przez Miasto Mysłowice.
  9. Monitorowanie obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta od komorników sądowych i urzędów skarbowych oraz udzielanie zbiorczych odpowiedzi.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa