ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością (AJ)
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 31 71 245
Zakres działań:
 • Nadzór nad utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.
 • Tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością.
 • Zapewnienie, że procesy są ustanowione, wdrożone i utrzymywane.
 • Informowanie kierownictwa Urzędu o skuteczności systemu zarządzania jakością.
 • Organizowanie audytów wewnętrznych oraz nadzór nad nimi.
 • Nadzór nad prowadzeniem działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.
 • Uświadamianie pracowników Urzędu o potrzebie spełniania oczekiwań klientów i wymagań prawnych.
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie związanym z problematyką jakościową.
 • Prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 • Zapewnienie:
 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działań,
 3. wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. zarządzania ryzykiem.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa