ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NI)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 110
tel.: (+48) 32 317 13 92
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Aneta Grabowska
tel.: (+48) 32 31 71 170
pokój: 1
Zakres działań:
  • Zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
  1. nadzór nad pionem ochrony,
  2. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
  3. zapewnienie ochrony informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone i poufne,
  4. nadzór nad prowadzeniem Kancelarii Niejawnej Urzędu,
  5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  6. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  7. ochrona systemu teleinformatycznego Urzędu,
  8. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  9. współpraca z Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Katowicach.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa