ePUAPSEKAPSilesia

Ulgi pocztowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ulgi pocztowe


Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka rejestrowana). Do powyższych udogodnień mają prawo osoby: - z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, - niewidome lub ociemniałe. Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u listonosza obsługującego nasz rejon. Placówki pocztowe muszą być dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie to powinno polegać na wydzieleniu specjalnie przystosowanych i oznakowanych stanowisk w placówkach pocztowych oraz na takim umieszczaniu skrzynek pocztowych, aby umożliwić korzystanie z nich osobom na wózkach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.)

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa