ePUAPSEKAPSilesia

Uprawnienia komunikacyjne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Liczne ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS).

 

Uprawnieni

Przejazdy PKP (2 klasa)

Przejazdy PKS

Uwagi

Dzieci do lat 4

100% ulga - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

100% ulga - autobusy zwykłe i przyspieszone

PKS pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeśli tak, to 78% ulga

Opiekun towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji

95% ulga - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

95% ulga - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

 

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78% ulga - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

78% ulga - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, np. dom - szkoła

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

78% ulga - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

78% ulga - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe, np. dom - szkoła

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

49% ulga - pociągi osobowe, 37% ulga - pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC

49% ulga - autobusy zwykłe, 37% ulga - autobusy przyspieszone i pospieszne

 

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37% ulga - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

37% ulga - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2015.926).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa