ePUAPSEKAPSilesia

Sanatoria

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Sanatoria


Wyjazd do sanatorium sfinansowany przez NFZ Podstawą wyjazdu do sanatorium jest skierowanie od lekarza. Wystawiający je lekarz kieruje się stanem zdrowia pacjenta i możliwymi do osiągnięcia efektami zabiegów wsanatorium. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce ubiegającego się o wyjazd.

Skierowanie niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego składane jest do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział Funduszu.

Osoba wyjeżdżająca na leczenie (świadczeniobiorca) ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pokrywa do wysokości określonej w umowie oddziału wojewódzkiego Funduszu z sanatorium uzdrowiskowym różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania ubezpieczonego.

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.


Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi dla leczenia:

  • w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni;
  • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni;
  • w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
  • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym - 28 dni;
  • ambulatoryjnego - od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

  • dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni;
  • dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
  • dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274 poz. 2724 z późn. zm.).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa