ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
9 marca 2023 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice, który zmienił brzmienie w § 4 ust. 9 pkt. 2.
8 marca 2023 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta Mysłowice.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa