ePUAPSEKAPSilesia

Herb Mysłowic

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Herb miasta znany jest przede wszystkim z odcisku pieczęci z roku 1643, z napisem SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS

 

Herb miasta znany jest przede wszystkim z odcisku pieczęci z 1643 roku z napisem SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS opublikowanym przez pierwszego historyka Mysłowic dra Jakuba Lustiga. Pisze on również w swojej pracy „Geschichte der Stadt Myslowitz” („Historia miasta Mysłowice”), iż „o pochodzeniu herbu nic nie wiadomo”. Wiąże się to z tragicznymi losami akt miejskich pod koniec XVI wieku - pastwą płomieni padły nie tylko zasoby dokumentacyjne miasta, ale i zabudowa miejska. Dlatego też najstarsze zachowane zapiski miejskie datują się dopiero od roku 1590.

 

 

Herb miasta - odcis pieczęci

Wielokrotnie zmieniano interpretację rysunku herbowego Mysłowic - głowa św. Jana Chrzciciela, głowa człowieka myślącego, głowa Mysława, legendarnego założyciela miasta.

 

Herb miasta Mysłowice

Ostatecznie wersję herbu miasta Mysłowice zatwierdziło MSW RP w roku 1937 jako „w polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej”, co opublikowano w Monitorze Polskim nr 130, poz. 207.

W roku 2000 bullą papieską ustanowiono św. Jana Chrzciciela patronem miasta Mysłowice. Patronowi miasta poświęcono także odnowioną kapliczkę przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 POBIERZ AKTUALNY HERB MIASTA MYSŁOWICE (33.43 KB)

 ZASADY UŻYWANIA HERBU I BARW MIASTA (80.68 KB)

 WNIOSEK O UZYSKANIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE HERBU MIASTA (32.62 KB)

Historia herbu Mysłowic
Historia herbu Mysłowic sięga 1616 r. (okres tzw. państwa stanowego). Z tego roku pochodzi najstarsza znana pieczęć, która została wytłoczona w opłatku prostokątnym.

W 1643 r. wspomniany wyżej dr Jakub Lustig zaprezentował pieczęć z następującym napisem w języku łacińskim: SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS.

Z okresu pszczyńskiego (lata 1762 - 1818) pochodzą także pieczęcie z napisem STAETEL MYSLOWITZ PLESSNER CREYS wykonane w laku pieczętnym. W okresie bytomskim (lata 1819 - 1873) pojawiły się następujące pieczęcie:

  • Pieczęć z 1821 r., wykonana w czerwonym laku pieczętnym, z napisem: STADT MISLOWITZ BEUTHEN KREIS oraz z roku 1846 z identycznym napisem wykonana z tłoku gumowego;
  • Pieczęć z 1857 r. z napisem: SIEGEL DES MAGISTRATS ZU MYSLOWITZ BEUTHENER KREIS.

Z okresu bytomskiego pochodził herb umieszczony w oknie ratusza na trzeciej kondygnacji.

Z okresu katowickiego (od 1873 r.) pochodzą:

  • Pieczęć z napisem: SIEGEL DES MAGISTRATS ZU MYSLOWITZ - KATTOWITZER KREIS - PAPIER STEMPEL z lat 1873 i 1877;
  • Nalepki pieczętne z napisem: MAGISTRAT DER STADT MYSLOWITZ. KREIS KATTOWITZ.

Najważniejszym wydarzeniem w okresie międzywojennym była podjęta w 1922 r. przez Biuro Związku Miast Polskich w Warszawie akcja zatwierdzania pieczęci dla miast. Miasto Mysłowice brało udział w tej akcji, wysyłając odbitki „dawniej i obecnie używanego godła” wyjaśniając, że głowa na godle jest głową św. Jana Chrzciciela, ale jego pochodzenie nie jest znane. Dnia 23.10.1936 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało odpowiedź magistratowi w Mysłowicach w sprawie herbu. Niestety, była to odpowiedź negatywna. Największe wątpliwości dotyczyły głowy umieszczonej na herbie - władze nie uważały jej za głowę św. Jana Chrzciciela, poza tym herb zatwierdzono. Dnia 17.12.1936 r. magistrat w Mysłowicach zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji w sprawie zatwierdzenia herbu. Opinia Archiwum Państwowego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Krakowie była pozytywna - Zarządzeniem z dnia 02.06.1937 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadało opisowi herbu brzmienie: „W polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim samym zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej”.

W czasie II wojny światowej ważnym zadaniem Niemców była zmiana herbów miast na niemieckie z godłem państwa hitlerowskiego. Wymianie podlegały te herby, które miały podobiznę orła białego na czerwonym tle. Mysłowice w herbie miały głowę św. Jana Chrzciciela, więc i on nie mógł dłużej funkcjonować. Historyczne godło miasta przestało obowiązywać w życiu społecznym i zniknęło z pieczęci miejskiej.

Lata sześćdziesiąte to okres, w którym podjęto działania mające na celu odzyskanie herbu. Dobrą ku temu okazją był rok 1960 (600-lecie Mysłowic).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa