ePUAPSEKAPSilesia

DOTACJE na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Pomoc finansową nawet do 100% poniesionych kosztów, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, będą mogły otrzymać te osoby lub podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub ruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Możliwość otrzymania dotacji na remont zabytku istnieje w Mysłowicach od 2014 roku, kiedy to utworzono specjalny fundusz na ten cel. W 2015 roku z tego rozwiązania skorzystały trzy podmioty, którym na wskazane prace przekazano 220 tys. zł. W 2016 roku na remonty zabytków przeznaczono blisko 250 tys. zł i skorzystały z niego: jeden obiekt sakralny oraz dwie kamienice należące do prywatnych właścicieli.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa