ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Szopena/Moniuszki (2,3 ha)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY NA ŚLĄSKU ! położony w śródmieściu Mysłowic


Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 22.876 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic u zbiegu ulic: Szopena i Moniuszki, obejmującej działkę nr 050/349 o pow. 19.579 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021357/3 oraz działkę nr 9055/280 o pow. 3.297 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00005716/0, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zieleń urządzoną, zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice.


Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 18.09.2012 r. , a drugi przetarg w dniu 12.03.2013 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa