ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Szopena (0,23 ha)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY NA ŚLĄSKU ! położony w śródmieściu Mysłowic Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic przy ul. Szopena, obejmującej działkę nr 9053/349 o pow. 2.296 m2 na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021357/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej, zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice.przetargu - ul. Szopena 0,23 ha

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa