ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Szopena (0,48 ha)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY NA ŚLĄSKU ! położony w śródmieściu Mysłowic Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 4.790 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic przy ul. Szopena, obejmującej działkę nr 9047/348 o pow. 543 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00005350/6 oraz działkę nr 9051/349 o pow. 4.247 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021357/3, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej, zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa