ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Szopena (0,76 ha)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY NA ŚLĄSKU !

położony w śródmieściu Mysłowic Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic przy ul. Szopena, obejmującej działkę nr 7798/348 o pow. 7.559 m2 na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021332/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa