ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa - ul. Dworcowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach przy ulicy Dworcowej obejmującej działkę nr 2127/248 o pow. 5214 m2, zapisanej w księdze wieczystej Brzezinka wykaz L - 1054 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele produkcyjno - usługowe. Przedmiotowy teren posiada pokrycie planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 r. Nr LXV/659/06, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań. Przetargi zorganizowane na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy w dniu 29.11.2011 r., drugi w dniu 17.04.2012 r., trzeci w dniu 11.09.2012 r. oraz czwarty w dniu 26.02.2013 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa