ePUAPSEKAPSilesia

Przyjęcia z obwodu i rekrutacja do szkół podstawowych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Szanowni Państwo,

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. 2020 poz. 781 zm.)

W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do klas I.

 

Nabór dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych rozpoczyna się w lutym i kończy w marcu. Obwody określone są w Załączniku do uchwały nr VIII/121/19 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowiceod dnia 1 września 2019 r.

W celu zapisania dziecka należy udać się do danej szkoły. Po tym czasie ruszy postępowanie rekrutacyjne dzieci do szkół spoza obwodu. Liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, podana jest w Uchwale w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice.

W przypadku jakichkolwiek pytań osoba do kontaktu: Aneta Andrzejewska Wydział Edukacjitel. 32 31-71-391

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa