ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - ul. Dworcowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ulicy Dworcowej obejmującej działkę nr 2127/248 o pow. 5214 m2, zapisanej w księdze wieczystej Brzezinka wykaz L - 1054 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele produkcyjno - usługowe. Przedmiotowy grunt posiada pokrycie planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Brzezinka Południowa" w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 r. Nr LXV/659/06, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem PU - tereny produkcyjno - usługowe. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszony na dzień 18 stycznia 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Cena wywoławcza gruntu wynosi 800.000,- zł
(słownie złotych: osiemset tysięcy).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa