ePUAPSEKAPSilesia

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Mysłowice na lata 2014 – 2018

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. DZ. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) w art. 87 ust. 3-5 nakłada na gminę obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami na okres czterech lat oraz jego cyklicznej aktualizacji.

Program obejmuje zabytki "A", czyli nieruchome (np. budynki) oraz zabytki ruchome, czyli "B" (np. obrazy) wpisane do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Jednym z zadań wyżej wymienionego programu będzie opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, która zostanie włączona pod niniejszy program.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa