ePUAPSEKAPSilesia

Wpis do rejestru zabytków jest prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek strony – właściciela lub użytkownika obiektu lub też z urzędu – bez wniosku strony ani też zadeklarowanej jego zgody. Rejestr publikowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego dawniej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa