ePUAPSEKAPSilesia

Honorowy Obywatel Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Mysłowice zadecydowano o przyznaniu, po raz trzeci w historii miasta, tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Mysłowiccy radni postanowili nadać ten zaszczytny tytuł staroście powiatu Enz, z siedzibą w Pforzheim, z niemieckiej Badenii - Wirtembergii, panu Wernerowi Burckhartowi.

Powiat Enz jest oficjalnym partnerem Mysłowic od 1996 roku, kiedy to podpisano porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy pomiędzy obu społecznościami lokalnymi. Szczególną wagę przykładano zawsze do wzajemnej wymiany grup dzieci młodzieży, co jest realizowane poprzez kursy językowe oraz wyjazdy wakacyjne.

Niemieccy partnerzy mają swój ogromny udział w trosce o kulturę w Mysłowicach, m.in. poprzez wsparcie renowacji najważniejszego mysłowickiego zabytku - kościoła mariackiego.

Starosta Werner Burckhart dla mysłowickich radnych jest uosobieniem owocnej współpracy, dlatego też bardzo ciepło wyrażali się o nim zarówno obecny prezydent, jak i jego poprzednicy, goście specjalni wrześniowej sesji Rady Miasta.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa