ePUAPSEKAPSilesia

Życiorys Pana Wernera Burckharta, Starosty powiatu ENZ

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Urodzony 21 czerwca 1938 roku w Heidelbergu. Owdowiały, trójka dzieci. Ciężkie przeszkody: skrócenie i częściowy bezwład lewej nogi wskutek choroby Heinego Medina. Uczeń szkoły podstawowej w latach 1944 - 1948.

Ukończył Kurfürst-Friedrich Gimnazjum w Heidelbergu, a następnie, w latach 1957 - 1961 studiował prawo na Uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie. 5 lipca 1961 roku - 1. prawniczy egzamin państwowy. 24.07.1961 - 29.01.1965 - aplikacja sądowa. 29 stycznia 1965 roku - 2. prawniczy egzamin państwowy. W okresie pomiędzy 1 marca 1965 roku a 21 maja 1967 roku pełni funkcję radcy prawnego przy Urzędzie Starosty w Mergentheim. Następnie, miedzy 22 maja 1967 roku a 12 sierpnia 1968 roku radca prawny przy Zarządzie Nordbaden w Karlsruhe. 13 sierpnia 1968 roku został mianowany radcą stanu i dożywotnio urzędnikiem. Przeniesiony do Urzędu Starostwa w Pforzheim, jako pierwszy urzędnik powiatowy1 listopada 1970 roku. 1 grudnia 1973 roku ustanowiony pierwszym urzędnikiem powiatowym przy Urzędzie Starosty Enzkreis.

Od 1 sierpnia 1995 roku - starosta powiatu Enz.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa