ePUAPSEKAPSilesia

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Historia Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego sięga 1987 roku, odkąd to młodzież z bliźniaczych miast europejskich zaczęła się gromadzić nawiązując trwałe przyjaźnie i więzi.

Celem obozu jest poprawa wzajemnej komunikacji i współpracy pomiędzy miastami i ich mieszkańcami, aby ukazać to co je dzieli, a także łączy. Dlatego obóz ten jest instrumentem, dzięki któremu możliwa jest międzynarodowa wymiana młodych ludzi. Jest to także szansa nawiązania dialogu pomiędzy różniącymi się kulturami, a także możliwość zawarcia nowych przyjaźni i wymiany doświadczeń.

W organizację obozu zaangażowane są współpracujące ze sobą miasta, które mogą liczyć na wsparcie finansowe, np. ze strony Komisji Europejskiej. Miasto-gospodarz, w którym organizowany jest obóz, jest odpowiedzialne za zapewnienie uczestnikom miejsca zakwaterowania, a także różnorodnych zajęć kulturalnych, czy sportowych.

Obóz gromadzi młodych ludzi z różnych państw europejskich i daje im możliwość wspólnego bytowania, pracy w grupach i uczestniczenia w warsztatach (kulturalnych, sportowych, czy multimedialnych) w międzynarodowym wymiarze i przyjaznej atmosferze. Dzięki odkrywaniu ukrytych talentów i zdolności poszerzają się horyzonty umysłowe, a także wzmacnia się solidarność. Wzajemny szacunek jest tutaj podstawą społecznej egzystencji, gdzie respektowane są indywidualne cechy osobowości każdego uczestnika, sposób życia oraz wyznawane wartości i tradycja.

Obóz ten to tak jakby „mała Europa” składająca się z młodych ludzi różnych kultur, języków i religii, co daje możliwość zmniejszenia wzajemnych uprzedzeń i uczy międzykulturowej komunikacji i zrozumienia.

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy jest symbolem młodych ludzi, którzy chcą być razem i dzielić się swoimi tradycjami oraz umiejętnościami. Jest także symbolem uniwersalnych wartości takich jak: godność człowieka, wolność, równość, solidarność, dzięki czemu uczestnicy obozu mogą czuć się jak mieszkańcy jednego, wspólnego świata.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa